Επικοινωνία

The Fairytale

Φιλύρων 15 Κηφισιά

211 4067195

6936 003 876

thefairytaleevents@gmail.com

www.facebook.com/thefairytaleevents/

thefairytale_weddings